Mjörn


För fåglarna snarare ett litet hav än en stor insjö. Havsfåglar som strandskata, småskrake
och silltrut bor här, vi väntar på storskarv. Havsörn ses allt mer, måsfåglarna minskar och
gässen ökar, även stripgås häckar numera. Sträck av havsänder och arktiska vadare gör
sjön spännande att besöka. Går även att se från land i talrika vikar, där också många
rapporterar. 131 arter rapporterade till Svalan för 1961-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=20063&fromyear=2009&tomyear=2009