Brobacka med omnejd är en historiskt bra lokal för bl.a. sträckräkning. I omgivningarna finns en rad lokala observationsplatser med mycket intressant att erbjuda. Där Mjörn möter Åsjön är vattnet nästan alltid öppet också vintertid. Här finns änder,
salskrakar (typ. Jan-feb). Betande gäss och sångsvan på omkringliggande åkrar vintertid. 177 arter rapporterade till Svalan för 1960-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=161&fromyear=2009&tomyear=2009