Fågelskådning

Vad är fågelskådning?

Hur kommer det sig att så många människor, i olika omfattning, ägnar sig åt fågelskådning?

Jag får, inte helt sällan, frågan om vad det är för roligt eller intressant med att titta på en ”pippifågel” eller uttryckt på något annat liknande och lite nedlåtande sätt. Emellanåt märker jag dock att det bland dessa oinitierade frågeställare egentligen finns en nyfikenhet som personen på något vis vill linda in i ett försök till lustighet. Ofta följer jag med i skojet och levererar ytterligare lustifikationer i syfte att ge ett snabbt och enkelt svar och komma till avslut. Men ibland ger jag mig tid att faktiskt försöka beskriva det fascinerande med denna fritidssysselsättning. Jag brukar inleda med att förklara att fågelskådning innehåller flera delar som var och en utgör tillräcklig interessegrund till människors fritidsintresse. Jag tänkte att jag här skulle försöka förmedla denna min syn och visa på dessa ingående delar i ett försök att ge ett svar till dem som är intresserade.

Det sociala

Socialt är fågelskådning ett utomordentligt sätt att tillbringa tid. Man träffar likasinnade människor med samma intressen som man kan uppleva och diskutera ämnet fågelskådning eller annat med. Begreppet fågelskådning tangerar och innefattar en rad intresseområden som vi skall beröra och förklara lite ytterligare här nedan.

Friluftsliv

Med fågelskådning kommer också friluftslivet i allt vad det innebär med frisk luft, intressanta platser, rätt klädsel och utrustning etc. Här trimmas förmågan att på ett någorlunda bekvämt sätt vistas i och uppleva moder natur. Detta i sig är, för många ”ickeskådare”, tillräckligt med utmaning för att man skall ägna sig åt endast denna aktivitet med allt från utflykter och fjällvandringar till att ta sig an andra och större utmaningar.

Samla

Samlandet av diverse saker är för många ett stort intresse. Inom ramen för fågelskådning tillfredsställs även detta intresse då man ju samlar på antal sedda/hörda fågelarter enligt givna regler.

Sporten

Det är också lite av en sport att faktiskt ”hänga in” (läs, observera) en ny art och så att säga tar en pinne till. Man tävlar ju lite med både sig själv och andra i strävan efter mest sedda fåglar i kommunen eller i landet etc.

Jakten

Jägarens behov tillfredsställs även det i sammanhanget, med ett undantag, ”vi vill inte döda det vi ser”. Momentet finns dock där, att efter konstens alla regler leta upp och, i vårt fall, observera objektet. Istället ägnar sig många åt att fotografera fågeln. Detta leder osökt in på ämnet fotografering...

Foto

Ett mångfacetterat område som i sig har mycket att erbjuda den intresserade. Fågelskådning erbjuder många tillfällen till fantastiska motiv av fåglar, djur och natur. Detta är något som de senaste åren, i takt med digitaliseringen av fotograferandet, ökat väsentligt. Det är många som har fina utrustningar och som tar enastående naturbilder. Den nya tekniken möjliggör en rad nya sätt att ta sig an det naturen har att erbjuda, under ansvar och respekt för densamma naturligtvis.

Tekniken

När vi ändå är inne på tekniken i någon form så kan man ju tillägga att även denna drift finns representerad inom ämnet fågelskådning. Vi använder ju oss som bekant av diverse teknik i form av kikare och kameror. En del finner intresse av att göra ljudupptagningar av fåglar. För allt detta krävs teknisk utrustning i olika former, utföranden och kostnadslägen. Teknik är för en del ett mycket intressant och stimulerande område i sig.

Forskningsunderlag

Den lite mer seriösa sidan av ämnet fågelskådning erbjuder bl.a forskare inom ämnet ett bra underlag för sitt arbete. Skådningen och framför allt rapporteringen på t.ex ”Dagens fågel” skapar ett statistiskt underlag att arbeta med. Detta är en viktig funktion i samhället och i arbetet med att värna om miljön. I England finns begreppet ”artförekomst”, av framför allt fåglar, med som en samhällsparameter (friskhetsindikator) när de forskar kring hur deras miljö påverkas och utvecklas. Att just fåglarna utgör en såpass intressant mätobjekt beror på att de ligger lämpligt till i näringskedjor där de ras föda oftast består av insekter, gnagare och spannmål i olika former. Som sådan kan man mäta effekter av besprutning eller annan miljöpåverkande aktivitet. Fågelförekomst är en lika viktig och självklar parameter hos dem som t.ex BNP eller arbetslöshetssiffror etc. i syfte att, så att säga, ta temperaturen på samhällets välmående. Intressant är att Sverige inte har denna parameter som mätvärde, ännu, är väl bäst att tillägga.

Natur och miljöperspektiv

Många av de som ägnar sig åt fågelskådning är också miljömedvetna och utgör en värnande del av befolkningen. Ibland får man påpekanden om att det ju knappast är miljövänligt att med bil åka land och rike kring för att se på en liten fågel. Där har ju den oinsatte faktiskt en poäng men jag brukar lite skämtsamt replikera med att, - då skulle ni veta hur mycket vi faktiskt också går, springer och snubblar för att se samma fågel. Hur som helst så finns en generell miljömedvetenhet bland fågelskådare och de är också ofta engagerade i just miljöfrågor. Vi ser ju trots all ganska mycket av natur och miljö under våra eskapader och kan därmed också reflektera och agera utifrån det.

Resumé

Detta är en liten och något personlig beskrivning av vad fågelskådning innebär och erbjuder. Det finns säkerligen fler nyanser inom ämnet men det får du utforska på egen hand.

Den kanske bästa behållningen är dock själva upplevelsen av att vara en del i det hela. Att känna samhörigheten med naturen och djurlivet. Att sitta en tidig vårdag med en kopp termos-kaffe och se ut över ett stycke underbar natur och kanske höra årets första sånglärka och veta att nu är våren på gång, vi går mot ljusare tider. Man tar ett bett på mackan och känner vårsolen i ansiktet...och bara finns där.

CJ