MELEMSREGISTRERING

Avgiften för medlemsregistrering är f.n 100 kr/år.

Detta kontonummer används för inbetalning av medlemsavgifter etc.

Clearingnr:  83048 Alingsås Sparbank

Kontonr:     0235316031

Glöm inte att fylla i vem betalningen kommer ifrån...

 

MVH

CJ och TN