FÅGELLÄTEN

Numer finns en länk under rubriken Länkar i Huvudmenyn som pekar på en sida på FalkNatur där ca: 400 arter finns inspelade och sökbara. En bra resurs när man undrar över fågelläten