Nytt Skådarår

 

 

Under 2014 slogs, mycket glädjande, alla tiders rekord i antal fåglar sedda i vår kommun under ett och samma år. Hela 207 arter observerades totalt. Anledningen till att så många fåglar sågs finns att finna i ett ökat intresse för fåglar och natur i allmänhet. Detta syns tydligt då vår medlemslista ökat med ett flertal nya skådare, välkomna! Dessutom fanns under året några skådare som gett sig den på att slå rekord i flest antal under ett år. En lyckades, grattis Tomas Svensson! 199 registrerade arter. Hela listan kan ses på "kommunligan 2014" på Svalan.

 

Lite mer om 2014 års kommunobservationer sammanställd av Lars Andersson finna att läsa i dokumentet Fågelobservationer 2014

 

Nu har vi inlett ett nytt skådarår och hoppas på ytterligare rekord och kanske också nya arter för kommunen. För er som ännu inte skapat ett användarkonto på ”Svalan” så kanske det är intressant att göra det och börja rapportera era observationer.

Artportalen, som ”Svalan” är en del av, är en plats på internet där observationer av olika djurarter kan föras in och är ett bra och roligt verktyg som hjälper hjälper till att hålla koll på våra observationerna. Statistiken som kan tas ut ur denna databas är inte bara till glädje för oss skådare utan ger också ett viktigt underlag för forskare m.fl i deras iver att ta ”temperaturen” på hur vårt fågelliv mår och utvecklas vilket är en direkt avspegling på hur vår miljö och värld mår. Viktigt instrument alltså.

Gå till sidan (www.artportalen.se) och börja/fortsätt att rapportera.

 

Under rubriken Resurs här till vänster på hemsidan finns bl.a länkar (”AlingsåsObsar”, ”Artlistan Alingsås”, ”Skådarligan i Alingsås”) som är direkta avspeglingar ur Svalan som berör fågelskådningen i Alingsåsområdet. (Ses bäst med webläsaren Intenet Explorer. De senaste uppdateringarna av Firefox har ställt till det så att bl.a  dessa listor ibland inte kan ses i den webläsaren. Utvecklingen kring denna webläsare verkar inte gå framåt direkt.)

 

Inom kort kommer kalendern att uppdateras med datum på ett antal skådarresor som kommer att ske under våren.

 

Håll Koll...

CJ