Alingsåskrysset 2010

Så var det då avklarat. Det första Alingsåskrysset har genomförts och råkade infalla på en av vinterns hittills kallaste dagar. Temperaturen varierade mellan 13 och 20 minusgrader. Brrr … det var kallt. Men förutom kylan var det väldigt vackert väder. Solen var framme under större delen av dagen.

Det var fem lag och en ensam skådare som trotsade kylan och gav sig ut. Totalt deltog ett glädjande antal av hela nitton skådare.

 

Följande lag deltog.

Lag ”Rödene raggers”: Julia Nyström, Björn Johanson, Dick Strecker samt Johan Bergquist.

Lag ”Vi kryssade nästan svarthätta”: Per-Uno Ström, Tony Norman, Jonas Sjögren samt Christer Johansson.

Lag Svensson: Lars-Evert Svensson, Dennis Svensson, Torbjörn Sandell samt Göran Eliason.

Lag Hedblom: Jana Hedblom och Örjan Hedblom.

Lag ”Malins lakejer”: Malin Danielsson, Lars Andersson, Fredrik Åstrand samt Mikael Danielsson.

Lag Nilsson: Bo-Lennart Nilsson. (Utom tävlan eftersom vi skulle vara minst 2 pers.)

 

De till deltagarantalet små lagen höll sig också inom ganska begränsade geografiska områden. Bo-Lennart kryssade mestadels i skogarna runt Ödenäs medan Jana och Örjan höll till inne i Alingsås, mestadels runt Nolhaga. De större lagen åkte däremot uppemot tio mil i bil under dagen. Man höll sig dock till stor del i området inom triangeln Anten-Brobacka i väst, Torp i öst och Norsesund i söder.

Totalt under dagen observerades 50 arter varav 49 ingick i tävlingen. Två i lag ”svarthätta” såg den nämligen, svarthättan alltså, medan fågeln gäckade de två andra i laget. Därför kunde arten inte räknas i tävlingen men är ändå värd ett omnämnande då arten är ovanlig denna årstid. Den observerades i Tony Normans fågelmatning på Västgötagatan 9B. Senaste obs. 31/1 kl. 16:40. Förutom svarthättan kräver också järnsparven ett speciellt omnämnande av samma orsaker som svarthättan. Järnsparven finns i Rödene. 50 arter måste anses vara ett bra resultat med tanke på den kalla vintern och den nästan totala frånvaron av öppet vatten.

Vann tävlingen gjorde ”Malins Lakejer” och fick för detta var sina biobiljetter. Av de i tävlingen 49 sedda arterna såg det vinnande laget hela 42 stycken. Laget missade sparvhök, tornfalk, turkduva, spillkråka, järnsparv, gråsiska och mindre korsnäbb. Däremot var man ensam om fasan, gråhäger, talltita och rödvingetrast.

Här följer en sammanställning av respektive lags observationer i resultatordning.

 

Lag Malins lakejer, totalt 42 arter:

Gräsand Vigg Knipa Fasan

Gråhäger Duvhök Ormvråk Tamduva

Ringduva Kattuggla St. hackspett Sidensvans

Strömstare Gärdsmyg Rödhake Koltrast

Björktrast Rödvingetrast Kungsfågel Entita

Talltita Tofsmes Svartmes Blåmes

Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Nötskrika

Skata Kaja Kråka Korp

Stare Gråsparv Pilfink Bofink

Bergfink Grönfink Grönsiska Domherre

Stenknäck Gulsparv

 

Lag Rödene raggers, totalt 38 arter:

Gräsand Vigg Knipa Ormvråk

Tamduva Turkduva Kattuggla St. hackspett

Sidensvans Strömstare Gärdsmyg Järnsparv

Rödhake Koltrast Björktrast Kungsfågel

Entita Tofsmes Svartmes Blåmes

Talgoxe Nötväcka Nötskrika Skata

Kaja Kråka Korp Stare

Gråsparv Pilfink Bofink Bergfink

Grönfink Grönsiska M. korsnäbb Domherre

Stenknäck Gulsparv

 

Lag ” Vi kryssade nästan svarthätta”, totalt 35 arter:

Gräsand Vigg Knipa Duvhök

Sparvhök Ormvråk Tornfalk Tamduva

Ringduva Kattuggla Spillkråka St. hackspett

Sidensvans Strömstare Rödhake Koltrast

Björktrast Entita Blåmes Talgoxe

Nötväcka Trädkrypare Skata Kaja

Kråka Korp Gråsparv Pilfink

Bofink Bergfink Grönfink Grönsiska

M.korsnäbb Domherre Stenknäck

 

Lag Svensson, totalt 35 arter:

Gräsand Vigg Duvhök Ormvråk

Tamduva Turkduva Kattuggla Spillkråka

St. hackspett Sidensvans Strömstare Rödhake

Koltrast Björktrast Entita Svartmes

Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare

Nötskrika Skata Kaja Kråka

Korp Stare Gråsparv Pilfink

Bergfink Grönfink Grönsiska Gråsiska

Domherre Stenknäck Gulsparv

 

Lag Hedblom, totalt 21 arter:

Gräsand Ormvråk Tamduva St. hackspett

Sidensvans Rödhake Koltrast Björktrast

Blåmes Talgoxe Nötväcka Nötskrika

Skata Kaja Kråka Korp

Pilfink Bergfink Grönfink Grönsiska

Gulsparv

 

Lag Nilsson, totalt 14 arter utom tävlan:

St. hackspett Koltrast Björktrast Svartmes

Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata

Kråka Korp Pilfink Bergfink

Grönfink Domherre

 

Det är roligt att vi som skådar fåglar i Alingsås kan göra saker tillsammans. Det här var ett roligtinitiativ för oss som har lite av tävlingsjävulen i oss medan några andra kanske bara tycker att detär fjantigt att rusa runt i kommunen och jaga arter. Men det finns säkert andra saker vi kan göra för att tillfredställa andras behov eller önskemål. Inventeringar, sträckräkning, holkbygge är några exempel. Det finns säkert många andra. Den som har idéer om att anordna något kan väl skriva om det i vårt forum eller kontakta någon av oss andra för att få hjälp att genomföra det hela.

Nästa år får vi hoppas att det är fler skådare som har förstått hur roligt det är och därför vill bilda lag och vara med. Man kan också tänka sig att ändra reglerna till nästa år. Dom som deltagit i år kanske har förslag på ändringar. Dom som inte deltagit i år kanske har gjort det för att reglerna inte passat. Reglerna kan diskuteras, förslagsvis på forumet, så kanske de kan ändras för att passa
så många som möjligt.


En fantastisk fortsättning på fågelåret 2010 önskar AOS genom Mikael Danielsson