krysset

Alingsåskrysset 27/1 – 2013

Söndagen den 27 januari är det åter igen dags för  "Alingsåskrysset". Det är som vanligt en tävling som går ut på att inom Alingsås kommuns gränser "kryssa" så många fågelarter som möjligt under en dag.

Efter tävlingen samlas vi kl. 17:00 för artgenomgång och mingel samt en liten prisutdelning till segrande lag. Vi träffas i Studiefrämjandets lokaler på Kungsgatan 2, 2tr. Korv och dryck finns till självkostnadspris, nästan.

Du som gärna vill vara med men inte har någon att bilda lag med kan höra av sig till Dick Strecker på telefon 0708-194869. Han gör då sitt bästa för att förmedla kontakter och samordna så att alla som vill kan vara med.

 

Regler

  1. Varje lag skall bestå av 2-4 deltagare.

  2. Kryssning får göras mellan 00:00 och 17:00 under den aktuella tävlingsdagen.

  3. Tävlingsområdet är Alingsås kommun. Samtliga fåglar måste befinna sig inom kommungränsen (kommunkarta) för att räknas. Ni kan exempelvis inte stå i Torp och räkna en fjällvråk som kretsar över Vårgårda.

  4. Samtliga deltagare i laget måste under dagen se eller höra arten för att den skall få räknas. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara samma exemplar.

  5. Det är inte tillåtet att med inspelade läten locka fram fåglar med hjälp av bandspelare, mobiltelefon eller annan apparatur.

  6. Vi får under tävlingen inte köra bil på enskild väg där skyltar finns uppsatta, exempelvis Näset och Östad säteri.

  7. Deltagande kostar 1 krona per rapporterad art och deltagare. En del av pengarna kommer att gå till priser och eventuellt överskott går till Alingsås Ornitologiska Sällskap för att täcka kostnader i samband med sällskapets arrangemang. Avgiften betalas i samband med att artlistan lämnas in. För er som väljer att maila in listan kan betalning göras på konto Clearingnr: 83048, Kontonr: 23 531 603-1. Glöm inte att skriva ert namn.