Godkända observationer 2016

 

Här är en lista över de observationer gjorda i Alingsås under året 2016 som nu är godkända av RK.

Hela listan kan laddas ner PDF för betraktelse här.

Godkändlista Alingsåsobsar 2016

AOS har nu skänkt 2500 riksdaler till detta projekt!

Det finna idag endast 12 vitryggiga hackspettar kvar I landet.

Det krävs 200 för att rädda den från utrotning.

 

640px Dendrocopos leucotos 2


Hjälp behövs med att rädda den vitryggiga hackspetten. Idag finns bara ett fåtal par kvar och risken är därför stor att den snart är helt utrotad i Sverige.

Naturskyddsföreningen har arbetat målinriktat i snart 20 år med utsättningar av vitryggsungar och skydd av vitryggsskogar – så det finns hopp. Men mycket mer behöver göras.

 

Som en ringa gest tycker jag att vi (AOS) med delar av vår ekonomi kan stödja denna kamp för skogen I allmänhet och Vitryggen I synnerhet. Jag ska fråga runt lite bland våra medlemmar om hur vi ska ställa oss till detta. Om ni har sunpunkter så

 

Du kan också som privatperson bidra med valfritt belopp på Naturskyddsföreningens hemsida.

 

CJ