Alkärret Kongo är en liten klenod. Det utgörs av urskog och våtmark där diverse fåglar trivs. En spång går genom området som möjliggör skådning utan att större störning i det känsliga området. Här har 219 arter rapporterats till Svalan år 1959-2009, åttonde bästa lokal i Västergötland.  En stående invånare är den "mindre hackspetten".