Nu är den efterlängtade spången genom Kongo snart färdig!

Efterlängtad av vem och varför?

Att vi i detta område som kallas Kongo faktiskt har ett stycke unik biotop beror på att dessa, några få hektar orörd natur, genom åren fått vara relativt ostört och på så sätt verkat attraherande på det djur- och fågelliv som föredrar en ostörd miljö för sin framlevnad och fortplantning. Det är just denna typ av miljöer som ger oss naturintresserade och

förhoppningsvis andra värnande människor möjlighet till upplevelser av densamma.

Hur tänker man då när man i ett sådant här litet reservat väljer att bygga en ”autostrada” rakt igenom området som inbjuder till betydlig trafikökning i just det område man säger sig vilja värna och som naturligtvis, i egenskap av sin litenhet, är oerhört känslig. Hur tänker de som driver en sådan här fråga fram till ett sådant här resultat? Jag bara undrar? Man får klia sig på svålen en stund och försöka svälja förtreten.

Den genomfart som nu färdigställs ger möjlighet att ta sig igenom området med handikappfordon mm. Detta kan väl tyckas vara en god tanke. Problemet med detta är bara att man då likväl kan använda sig av cykel, mountainbike, moped, etc. Dessutom ges naturligtvis möjlighet att dra igenom området i större grupper. - Ska vi inte ta vägen igenom Kongo på vår söndags-promenad eller varför inte ta denna sväng under joggingrundan? Med en sådan möjlig tillströmning av besökare kanske man också skall överväga att anordna en sådan där allmän grillplats med soptunnor och ”bajamaja” som kommunen har en benägenhet att etablera på alla natursköna platser.

Hur som helst så kommer alla dylika aktiviteter självklart att inverka menligt på detta känsliga stycke natur och vi riskerar nu att förlora detta unikum. Tack kommunen!

Vi kanske skall börja tänka om och faktiskt försöka förstå att vi inte alltid kan exploatera den natur som vi samtidigt vill skydda och faktiskt är beroende av. Det är kanske inte våra behov att uppleva unik natur som skall sättas i första rummet när det gäller skydda densamma. Naturen är en förutsättning för allt liv och som på ett organiskt och ballanserat sätt under miljoner av år utvecklats under sina egna villkor till bästa resultat. Det är detta resultat som vi uppskattar och som ger oss förutsättningar till ett bra liv i både stort och smått. Vi får aldrig glömma detta.

Som en uppmaning till kommunen vill jag med detta förklara att det inte alltid är av godo att ”bygga en spång genom Kongo” bara för att vi vill ha en bekväm tillgång till natursköna områden. Konsekvensanalys eller som man tidigare sa, bondförnuft, är ett underskattat begrepp.

Nu har vi ändå denna spång som ger oss möjlighet att från ett ”parkettgolv” uppleva vildmarken och kan bara hoppas att medborgarna tar sitt ansvar i hur denna bör användas på ett hänsynsfullt sätt.

Det är bara vi människor som kan kompromissa, naturen är kompromisslös.

MvH, CJ.

______________________________________________________________________________