VINDKRAFTSPARK PÅ RÖDENEPLATTÅNDet har kommit en inbjudan från Nordisk Vindkraft till ett uppföljande samråd om
planerad etablering av en vindkraftsanläggning på Rödene. Vi bör absolut medverka
på detta möte för att se varthän planerna på denna vindkraftspark tar vägen.
Åke Andersson på VgOF skriver till oss följande:

"
Jag utgår från att Alingsås Ornitologiska Sällskap kommer att representera
de ornitologiska intressena vid samrådet och att ni bevakar utformningen av MKB
och i övrigt kräver att nödvändiga taxeringar och sträckinventeringar görs över
flera säsonger.
Området har höga ornitologiska värden! "

Det vore bra om så många som möjligt kunde medverka för att lägga lite tyngd åt
våra intressen, som för övrigt inte bara är våra intressen utan faktiskt hela miljöns
intressen och därmen oss allas.
Handlingar i ärendet kan hämtas på www.rodenevindkraft.se

Väl Mött....
CJ