Dagens ”fångst”...

En Kustsnäppa (juvenil) passar på att proviantera i Nolhagaviken på sin färd från häckningsområdena i nordöstra Sibirien mot övervintringsplatser i bl.a. Holland.

 

 

 

 

 

Kustsnäppan samsades väl med en Kärrsnäppa men tänkte inte delade med sig av födan.