Fåglars ankomst till Alingsås
:
Salskrake
Ankomstdatum
den 21 januari 2012
Tidigast/Senast
2/1-15/3
:
Skrattmäs
Ankomstdatum
den 4 februari 2012
Tidigast/Senast
6/1-15/3
:
Tofsvipa
Ankomstdatum
den 16 februari 2012
Tidigast/Senast
2/1-14/3
:
Enkelbeckasin
Ankomstdatum
den 18 februari 2012
Tidigast/Senast
2/1-25/3
:
Sävsparv
Ankomstdatum
den 18 februari 2012
Tidigast/Senast
7/1-19/3
:
Ängspiplärka
Ankomstdatum
den 24 februari 2012
Tidigast/Senast
10/1-20/3
:
Sånglärka
Ankomstdatum
den 25 februari 2012
Tidigast/Senast
9/2-13/3
:
Blå kärrhök
Ankomstdatum
den 3 mars 2012
Tidigast/Senast
3/1-28/3
:
Trana
Ankomstdatum
den 6 mars 2012
Tidigast/Senast
23/2-19/3
:
Morkulla
Ankomstdatum
den 9 mars 2012
Tidigast/Senast
1/1-1/4
:
Dubbeltrast
Ankomstdatum
den 9 mars 2012
Tidigast/Senast
6/1-14/3
:
Järnsparv
Ankomstdatum
den 11 mars 2012
Tidigast/Senast
24/1-31/3
:
Trädlärka
Ankomstdatum
den 15 mars 2012
Tidigast/Senast
13/3-22/9
:
Strandskata
Ankomstdatum
den 17 mars 2012
Tidigast/Senast
2-23/3
:
Rödvingetrast
Ankomstdatum
den 18 mars 2012
Tidigast/Senast
1/1-2/4
:
Taltrast
Ankomstdatum
den 18 mars 2012
Tidigast/Senast
15/3-4/4
:
Silltrut
Ankomstdatum
den 22 mars 2012
Tidigast/Senast
17-29/3
:
Storspov
Ankomstdatum
den 22 mars 2012
Tidigast/Senast
11-27/3
:
Röd Glada
Ankomstdatum
den 23 mars 2012
Tidigast/Senast
6/3-5/4
:
Stenfalk
Ankomstdatum
den 23 mars 2012
Tidigast/Senast
5/1-17/4
:
Sädesärla
Ankomstdatum
den 25 mars 2012
Tidigast/Senast
15-30/3
:
Smålom
Ankomstdatum
den 28 mars 2012
Tidigast/Senast
18/3-10/4
:
Skogssnäppa
Ankomstdatum
den 28 mars 2012
Tidigast/Senast
23-31/3
:
Fiskgjuse
Ankomstdatum
den 29 mars 2012
Tidigast/Senast
23/3-6/4
:
Storlom
Ankomstdatum
den 29 mars 2012
Tidigast/Senast
16/3-4/4
:
Brun kärrhök
Ankomstdatum
den 1 april 2012
Tidigast/Senast
25/3-10/4
:
Ljungpipare
Ankomstdatum
den 1 april 2012
Tidigast/Senast
14/3-16/8
:
Rödbena
Ankomstdatum
den 1 april 2012
Tidigast/Senast
30/3-10/4
:
Svarthätta
Ankomstdatum
den 2 april 2012
Tidigast/Senast
30/1-23/4
:
Gransångare
Ankomstdatum
den 7 april 2012
Tidigast/Senast
1-12/4
:
Ringtrast
Ankomstdatum
den 8 april 2012
Tidigast/Senast
3-15/4
:
Mindre strandpipare
Ankomstdatum
den 11 april 2012
Tidigast/Senast
4-16/4
:
Sjöorre
Ankomstdatum
den 11 april 2012
Tidigast/Senast
13/3-21/8
:
Gravand
Ankomstdatum
den 12 april 2012
Tidigast/Senast
4/3-29/4
:
Ejder
Ankomstdatum
den 12 april 2012
Tidigast/Senast
11-26/4
:
Stenskvätta
Ankomstdatum
den 13 april 2012
Tidigast/Senast
5-22/4
:
Fisktärna
Ankomstdatum
den 14 april 2012
Tidigast/Senast
8-20/4
:
Ladusvala
Ankomstdatum
den 14 april 2012
Tidigast/Senast
6-20/4
:
Drillsnäppa
Ankomstdatum
den 15 april 2012
Tidigast/Senast
10-25/4
:
Hussvala
Ankomstdatum
den 15 april 2012
Tidigast/Senast
13-25/4
:
Lövsångare
Ankomstdatum
den 18 april 2012
Tidigast/Senast
13-24/4
:
Rörhöna
Ankomstdatum
den 18 april 2012
Tidigast/Senast
31/3-6/6
:
Backsvala
Ankomstdatum
den 19 april 2012
Tidigast/Senast
10-25/4
:
Trädpiplärka
Ankomstdatum
den 19 april 2012
Tidigast/Senast
16-26/4
:
Grönbena
Ankomstdatum
den 22 april 2012
Tidigast/Senast
5/4-26/4
:
Småspov
Ankomstdatum
den 23 april 2012
Tidigast/Senast
13-28/4
:
Svartvit flugsnappare
Ankomstdatum
den 23 april 2012
Tidigast/Senast
14-28/4
:
Gluttsnäppa
Ankomstdatum
den 24 april 2012
Tidigast/Senast
21-25/4
:
Lärkfalk
Ankomstdatum
den 24 april 2012
Tidigast/Senast
10/4-2/8
:
Gulärla
Ankomstdatum
den 24 april 2012
Tidigast/Senast
20-26/4
:
Buskskvätta
Ankomstdatum
den 24 april 2012
Tidigast/Senast
20-28/4
:
Gulärla
Ankomstdatum
den 24 april 2012
Tidigast/Senast
20-26/4
:
Ärtsångare
Ankomstdatum
den 26 april 2012
:
Grönsångare
Ankomstdatum
den 26 april 2012
Tidigast/Senast
22-28/4
:
Göktyta
Ankomstdatum
den 26 april 2012
Tidigast/Senast
24/3-4/5
:
Rödstjärt
Ankomstdatum
den 27 april 2012
Tidigast/Senast
18/4-2/5
:
Dvärgmås
Ankomstdatum
den 29 april 2012
Tidigast/Senast
5/1-17/5
:
Silvertärna
Ankomstdatum
den 30 april 2012
Tidigast/Senast
28/4-2/5
:
Svartsnäppa
Ankomstdatum
den 4 maj 2012
Tidigast/Senast
25/4-3/8
:
Törnsångare
Ankomstdatum
den 7 maj 2012
Tidigast/Senast
3-16/5
:
Rörsångare
Ankomstdatum
den 8 maj 2012
Tidigast/Senast
1-14/5
:
Grå flugsnappare
Ankomstdatum
den 8 maj 2012
Tidigast/Senast
29/4-19/5
:
Mosnäppa
Ankomstdatum
den 9 maj 2012
Tidigast/Senast
3-12/5
:
Tornseglare
Ankomstdatum
den 10 maj 2012
Tidigast/Senast
3-11/5
:
Bivråk
Ankomstdatum
den 10 maj 2012
Tidigast/Senast
7-27/5
:
Trädgårdssångare
Ankomstdatum
den 10 maj 2012
Tidigast/Senast
6-18/5
:
Bergand
Ankomstdatum
den 11 maj 2012
Tidigast/Senast
10/5-13/5
:
Sävsångare
Ankomstdatum
den 12 maj 2012
Tidigast/Senast
7-27/5
:
Blåhake
Ankomstdatum
den 12 maj 2012
Tidigast/Senast
12/5
:
Törnskata
Ankomstdatum
den 15 maj 2012
Tidigast/Senast
11-25/5
:
Härmsångare
Ankomstdatum
den 16 maj 2012
Tidigast/Senast
9-20/5
:
Gök
Ankomstdatum
den 19 maj 2012
Tidigast/Senast
7/5-8/6
:
Svarttärna
Ankomstdatum
den 22 maj 2012
Tidigast/Senast
8/5-5/8
:
Kärrsångare
Ankomstdatum
den 24 maj 2012
Tidigast/Senast
15-27/5
:
Brushane
Ankomstdatum
den 29 maj 2012
Tidigast/Senast
11/4-17/5
:
Nattskärra
Ankomstdatum
den 29 maj 2012
Tidigast/Senast
16/5-2/6
:
Större strandpipare
Ankomstdatum
den 8 juni 2012
Tidigast/Senast
25/4-5/8
:
Kärrsnäppa
Ankomstdatum
den 7 juli 2012
Tidigast/Senast
4-13/7
:
Spovsnäppa
Ankomstdatum
den 14 juli 2012
Tidigast/Senast
12-25/7
:
Kustpipare
Ankomstdatum
den 15 juli 2012
Tidigast/Senast
11/5-27/7
:
Myrspov
Ankomstdatum
den 16 juli 2012
Tidigast/Senast
8/7-8/8
:
Kustpipare
Ankomstdatum
den 16 juli 2012
Tidigast/Senast
8-27/7
:
Kustsnäppa
Ankomstdatum
den 25 juli 2012
Tidigast/Senast
19/7-15/2
:
Småsnäppa
Ankomstdatum
den 27 juli 2012
Tidigast/Senast
15/7-11/8
:
Rödstrupig piplärka
Ankomstdatum
den 9 september 2012
Tidigast/Senast
28/8-3/10