BK-besök

Helgens och kanske årets stora behållning var den Brandkronade Kungsfågeln som upptäcktes av Göran A i en träddunge vid reningsverket i Nolhaga. Brandkronad Kungsfågel-1Observationen är den första i Alingsås historia så den drog naturligtvis skådare från hela regionen med omnejd. Tyvärr envisades den med att till största delen röra sig hägt i almtopparna och kunde därför ibland vara svårsedd.

 Brandkronad Kungsfågel-2Även Forsärla, Gransångare, Steglits, Gråsiskor och Rödvingetrast sågs i området.

Vårfåglarna börjar nu att anlända i parti och minut och även försök till uppvaktningar för kommande häckning av både Skäggdopping och Tofsvipa kan observeras i Nolhagaviken. Då är det ju väldigt olämpligt att bete som som dessa aningslösa individer gjorde, satte sig mitt i härligheten och solade! solbadare-1Särskilt anmärkningsvärt blir det ju när man försöker informera vederbörande om rådande omständigheter och får svaret att -”Här finns ju inga fåglar ändå”. Hmm, undrar varför!? Eller, -”Datumet gäller ju från den 15/4”. Hmm, ja fåglar har ju lite svår med skyltar och det svenska språket och så.

Det kanske är dags att, som i Hornborgarsjöns område, backa tillbaks det där datumet till den 15/3 istället. Även lösspringande hundar kunde ses. Inte bra.