Östad


Udden öster om Östad säteri är ett utmärkt promenadstråk, lämpliga för en rundvandring
i kanten av sjön Mjörn. Det finns två varianter - korta rundan och längre rundan, båda
markerade på Svalan-kartan med streckad linje. Då möter du både skogs- och sjöfåglar,
dessutom passerar vid lämplig årstid många sträckande fåglar från Brobacka ner över
sankängarna norr om säteriet. Mjörnsjöviken norr om är ofta värd att undersöka. Mellan
1963 och 2008 har 148 arter rapporterats.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=614&fromyear=2009&tomyear=2009