(Södra) Hjällsnäs och Hjällsnäsviken


Där sjön Mjörn slutar finns en badplats och en båthamn. Söder därom finns åkrar och ängar med rikligt av sträckfågel vår och höst. Det är en utmärkt sträcklokal för arktiska vadare, trastar och ände. Under sensommaren passerar avsevärda mängder
skratt- och fiskmås liksom tärnor på väg söderut. På senare år har lokalen bevakats flitigt
och 174 arter har rapporterats till Svalan för 1965-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=20059&fromyear=2009&tomyear=2009