Grosjön


Liten delikat slättsjö mitt i åkerlandskapet, med några par skäggdopping, sothöna, knölsvan
och grågås, även brun kärrhök och tornfalk. Sjön är rastplats för änder, svanar och
vadare, dessutom passerar ett visst sträck. Det som lockar mig till lokalen är den harmoni
sjön utstrålar, precis lagom att överskåda, berg på västra sidan där vissa klipphyllor ger
god utsikt. Sjön närmas lämpligen söderifrån. Rapporterade 122 arter 1963-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=850&fromyear=2009&tomyear=2009