Risveden


Ett stort skogsområde, brutet landskap med gott om sjöar och små mossar, få sommarstugor
men aktivt skogsbruk. Här finns fiskgjuse och järpe, sparvuggla och tretåig hackspett
men området kräver lite möda att komma in på livet. I sen tid bodde folk här i små
stugor beskrivet av Dan Korn i boken På böggda (1985) men det var då det. Här har jag
både gått vilse, hittat älghorn, sett min första mård och mött sparvhökkullar. 102 arter har
rapporterats till Svalan 1850-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=873&fromyear=2009&tomyear=2009